ВІЗИТКА ЗАКЛАДУ

/Files/images/Новосілківська зош.JPG

Новосілківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області - комунальна організація (установа, заклад) занесена до Єдиного державного реєстру з ідентифікаційним кодом юридичної особи 25658485.

Код виду економічної діяльності: 85.20 –ПОЧАТКОВА ОСВІТА; 85.31 – ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА.

Будівля школи прийнята в експлуатацію у 1985 році з проектною потужністю 784 учнів.

Інноваційна діяльність закладу

Із 2004 школа визнана базовим навчальним закладом щодо реалізації програми розвитку шкіл сприяння здоров'ю.

Протягом 2008-2013 років заклад працював у інноваційному проекті за темою«Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу навчального закладу» де використовувався діагностично-комп’ютерний комплекс «Універсал».

З 2011і до сьогодні успішно проводиться інноваційна діяльність за науково-педагогічним проектом«Інтелект України».

З 2014 року в школі впроваджується дослідно-експериментальна робота регіонального рівня за темою«Психологічні основи забезпечення організаційного розвитку та формування інноваційної культури навчальних закладів».

З 2014 року в школі успішно впроваджується курс«Фінансова грамотність».

Педагогами школи здійснюєтьсямоніторинг якості та апробація навчальної літератури.

Створено й успішно функціонуєWEB-сайт школи.

Заступник директора з навчально-виховної роботи здійснює складання розкладу за програмою"Ректор"-3.

Досягнення

2013 рік. На IV Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2013» колектив нагородженийДипломом та Срібною медаллюв номінації «Професійна діяльність вчителів в інноваційному навчальному закладі»;

2014 рік. На V Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти –2014» -Золотою медаллюв номінації «Педагогічна майстерність – домінанта професійної дії вчителя, викладача».

2014 рік. На VІ Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» -медаллю лауреата конкурсу І ступеняв номінації «Інноваційні засоби навчання, програми, проекти та рішення для впровадження в систему освіти» та дипломом за активну діяльність з інноваційного оновлення змісту національної освіти.

2016 рік. НаVІІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2016» - Золотою медаллю та дипломому номінації "Пошуково-дослідницькі підходи у вивченні навчальних предметів, дисциплін в умовах становлення інформаційного суспільства".

2017рік. На VІІІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2017» - Золотою медаллю та Дипломом у номінації «Становлення нової української школи в умовах модернізації та інтеграції до європейського освітнього простору: досягнення та перспективи».

2018 рік. На ІX Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2018» - Золотою медаллю у номінації «Упровадження сучасних засобів навчання, проектів, програм і технологій для вдосконалення та підвищення ефективності освітнього процесу» та Дипломом за презентацію досягнень і інноваційних пошуків у реформуванні національної сфери освіти та науки.

Пріоритетні напрями розвитку освітньої системи навчального закладу:

· cтворення належних умов для всебічного розвитку і саморозвитку особистості, індивідуалізації та диференціації навчання, переходу на особистісно зорієнтовані педагогічні технології;

· забезпечення перебудови та оновлення змісту, форм і методів організації навчально-виховного процесу на засадах дитиноцентризму;

· формування ключових компетентностей та наскрізних вмінь учнів;

· виховання гармонійно розвиненої, соціально активної і національно свідомої особистості школяра шляхом формування загальнолюдських цінностей особистості школяра;

· комплексна реалізація оздоровчої функції шкільної освіти через упровадження здоров'язбережувальних технологій у навчально-виховний процес;

· забезпечення допрофільної підготовки учнів 7-9-х класів та профілізації старшої школи;

· посилення практично-діяльнісної і творчої складових у змісті всіх освітніх галузей;

· подальше впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних, інноваційних освітніх технологій в діяльності навчального закладу;

· створення умов для розвитку педагогічної творчості та ініціативи, підвищення загальнодидактичного, науково-методичного та фахового рівня педагогічних працівників через модернізацію внутрішньошкільної методичної роботи, самоосвіту та залучення вчителів до експериментальної, дослідницької діяльності.

Пріоритетні напрями розвитку освітнього закладу

1. Пріоритетним напрямом розвитку освітнього закладувважати організацію навчально-виховного процесу на засадах дитиноцентризму, розвиток ключових компетентностей учнів, загальнолюдських цінностей та лідерських якостей особистості школяра, впровадження педагогіки партнерства, створення належних умов для навчання і виховання підростаючого покоління.

2. Вирішення науково-методичної проблеми школи «Розвиток ключових компетентностей та наскрізних вмінь учнів шляхом впровадження проектної, командної, групової діяльності у педагогічному процесі та створення умов для творчої ініціативи й професійного розвитку вчителя як агента змін у новому освітньому просторі».

3. Спрямувати діяльність колективу на вирішення виховної проблеми"Виховання гармонійно розвиненої, соціально активної і національно свідомої особистості школяра шляхом формування загальнолюдських цінностей особистості школяра"

Питання? Відповідь!

Питання відсутні
Задайте Ваше питання
Для того, щоб задати питання на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.