ВІЗИТКА ЗАКЛАДУ

/Files/images/Новосілківська зош.JPG

Новосілківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області - комунальна організація (установа, заклад) занесений до Єдиного державного реєстру з ідентифікаційним кодом юридичної особи 25658485.

Код виду економічної діяльності: 85.20 –ПОЧАТКОВА ОСВІТА; 85.31 – ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА.

Будівля школи прийнята в експлуатацію у 1985 році з проектною потужністю 784 учнів.

У 2015 році школа АТЕСТОВАНА (за високим рівнем – з відзнакою).

Інноваційна діяльність закладу

Із 2004 школа визнана базовим навчальним закладом щодо реалізації програми розвитку шкіл сприяння здоров'ю.

Протягом 2008-2013 років заклад працював у інноваційному проекті за темою «Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу навчального закладу» де використовувався діагностично-комп’ютерний комплекс «Універсал».

З 2011 по теперішній час успішно проводиться інноваційна діяльність за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

З 2014 року в школі впроваджується дослідно-експериментальна робота регіонального рівня за темою «Психологічні основи забезпечення організаційного розвитку та формування інноваційної культури навчальних закладів».

З 2014 року в школі успішно впроваджується курс «Фінансова грамотність».

Педагогами школи здійснюється моніторинг якості та апробація навчальної літератури.

Створено і успішно функціонує WEB-сайт школи.

Заступник директора з навчально-виховної роботи здійснює складання розкладу за програмою "Ректор"-3.

Досягнення

2013 рік на IV Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2013» колектив нагороджений Дипломом та Срібною медаллю в номінації «Професійна діяльність вчителів в інноваційному навчальному закладі»;

2014 рік на V Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти –2014» - Золотою медаллю в номінації «Педагогічна майстерність – домінанта професійної дії вчителя, викладача».

2014 рік на Шостому Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» - Медаллю лауреата конкурсу І ступеня в номінації «Інноваційні засоби навчання, програми, проекти та рішення для впровадження в систему освіти» та дипломом за активну діяльність з інноваційного оновлення змісту національної освіти.

2016 рік на Сьомій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2016»таТретій Міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «WorldEdu» - Золотою медаллю та дипломом у номінації "Пошуково-дослідницькі підходи у вивченні навчальних предметів, дисциплін в умовах становлення інформаційного суспільства".

За результатами ЗНО з української мови та літератури школа зайняла третє місце серед шкіл Києво-Святошинського району де 60% випускників набрали від 160 до 200 балів (високий та достатній рівень).

Місія школи

Формування в особистості сучасної системи цінностей, орієнтація на які дасть змогу випускникові максимально самореалізуватися, активно діяти, приймати конструктивні рішення, бути конкурентноспроможним у різних сферах життєдіяльності.

Завдання школи:

· сприяння всебічному розвиткові учнів, створення умов для самореалізації дитини через застосування набутих знань у житті, засвоєння загальнолюдських і національних цінностей, створення власної світоглядної позиції, формування життєвого ідеалу;

· забезпечення наступності та неперервності навчально-виховного процесу через врахування закономірностей психічного та фізичного розвитку дитини в перехідні періоди;

· сприяння розвиткові особистісних, комунікативних, інформаційних, технічних, технологічних та інших компетентностей, духовної культури вихованців через засвоєння ними знань та умінь, створення умов для розвитку та самореалізації учнів, задоволення запитів та потреб школяра, розвиток потреби здобувати знання протягом усього життя;

· збереження і зміцнення морального, психічного й фізичного здоров'я учнів, формування культури здорового способу життя через постійну пропаганду здоров’я, залучення батьків та громадськості до утвердження здоров’язбережувальних принципів;

· формування соціальної та громадянської позиції школярів, духовних цінностей українського патріота, високого рівня культури мислення, соціальних норм, самостійності, власної гідності, готовності до трудової діяльності, професійного самовизначення, відповідальності за свої дії і вчинки шляхом реалізації особистісних цінностей учнів, їх власних прав, свобод і обов’язків, здатності до соціальної взаємодії.

Пріоритетні напрями розвитку освітньої системи навчального закладу:

· cтворення належних умов для всебічного розвитку і саморозвитку особистості, індивідуалізації та диференціації навчання, переходу на особистісно зорієнтовані педагогічні технології;

· гуманізація і гуманітаризація освіти;

· комплексна реалізація оздоровчої функції шкільної освіти через упровадження здоров'язбережувальних технологій у навчально-виховний процес;

· забезпечення допрофільної підготовки учнів та профілізації старшої школи;

· посилення практично-діяльнісної і творчої складових у змісті всіх освітніх галузей;

· подальше впровадження комп'ютерної техніки, інноваційних освітніх технологій в управлінську діяльність;

· формування почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та розвиток культури здоров'я серед дітей та молоді через організацію їх життєдіяльності на позиціях здорового способу життя;

· створення умов для розвитку педагогічної творчості та ініціативи, підвищення загальнодидактичного, науково-методичного та фахового рівня педагогічних працівників через модернізацію внутрішньошкільної методичної роботи, самоосвіту та залучення вчителів до експериментальної, дослідницької діяльності.

Основне завдання діяльності навчального закладу

Пріоритетним напрямом діяльності навчального закладу на 2016/2017 навчальний рік вважати підвищення якості надання освітніх послуг, формування ключових компетентностей учнів та духовних цінностей українського патріота, створення належних умов для навчання і виховання підростаючого покоління.

Основне завдання навчально-методичної діяльності педколективу

«Формування ключових компетентностей учнів шляхом застосування традиційних та інноваційних форм і методів роботи відповідно до сучасних потреб особистості школяра» та проблемного питання методичної роботи району «Організаційно-педагогічні засади формування позитивного іміджу закладів освіти в конкурентному інноваційному просторі»

Основне завдання виховної роботи в школі

"Виховання гармонійно розвиненої, соціально активної і національно свідомої особистості школяра шляхом формування загальнолюдських цінностей особистості школяра"

Основні принципи діяльності школи:

· гуманізації

· пріоритетності загальнолюдських духовних цінностей

· інтеграції

· системності

· оптимізації

· перспективності

· науковості

· доступності

· демократизму

Структурні підрозділи школи:

· Рада школи

· Науково-методичний центр

· Методичні об’єднання учителів

· Школа молодого вчителя

· Соціально-психологічна служба

· Логопедична служба

· Наукове товариство «Ерудит»

· Дитячо-юнацьке об’єднання «Гармонія»

· Шкільна газета «Літера»

Питання? Відповідь!

Питання відсутні
Задайте Ваше питання
Для того, щоб задати питання на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.